EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Минчо Минчев

Книги на Минчо Минчев:


В тази книга са разгледани основни исторически и концептуални проблеми на философията. Те са подредени в завоалиран йерархичен ред, като ...

Издадена
..2005 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-322-042-5
Цена 3.20 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.