EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Добри Димитров

Книги на Добри Димитров:


В предлагания на вниманието на читателя учебник по Административно право (Обща част) е направен опит да бъде осъвременена материята по ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-605-6
Цена 5.00 лв.


Contents include: On Jackson`s Inequalities for Approximations in L2 of Periodic Functions by Trigonometric Polynomials and of Functions on ...

Издадена
..2004 г.
Формат X
Страници
338
Твърда корица 
ISBN  954-322-038-7
Цена 6.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.