EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Димитър Иванов

Книги на Димитър Иванов:


Теорията  Арете, разработена в едно обхватно изследване, е интердисциплинарна научна теза, която има проявление в различни сфери на живота, като ...

Издадена
..2008 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-321-3
Цена 6.00 лв.
Издадена
..2008 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-303-9
Цена 6.00 лв.Арете-логия е наименование на интердисциплинарна хуманитарна теория, която изследва „понятията, категориите и законите на историко-психологическото онаследяване и етико-педагогическото възпитание на ...

Издадена
..2009 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-367-1
Цена 5.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.