EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Евгений Гиндев

Книги на Евгений Гиндев:


Книгата е втора част от учебника по надеждност, предназначен за студентите в техническите университети. Тя съдържа значителните лекции на уводния ...

Издадена
..2002 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-856-3
Цена 4.00 лв.Книгата е учебник за немашиностроителните специалности на техническите университети. Разгледани са както теоретичните основи на надеждността , така и прилагането ...

Издадена
..2000 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-608-0
Цена 5.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.