EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Светлана Янакиева

Книги на Светлана Янакиева:


В монографията са проучени тракийските хидроними в езиковото пространство между Карпатите , Егейско море, Черно море и басейните на Морава ...

Издадена
..2009 г.
Формат 70X100
Страници
232
Мека корица
ISBN  978-954-322-386-2
Цена 3.50 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.