EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Лиляна Станчева

Книги на Лиляна Станчева:


В книгата е показано творческото израстване на националния ни театър едновременно със зараждането и утвърждаването на българската драматургия. Проследен е ...

Издадена
..2000 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-721-4
Цена 5.20 лв.В книгата е показано творческото израстване на националния ни театър едновременно със зараждането и утвърждаването на българската драматургия. Проследен е ...

Издадена
..2000 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-722-2
Цена 4.00 лв.В книгата се разглеждат формирането, теоретичните постулати и практическата реализация на натурализма, както и възникването и обособяването на режисурата като ...

Издадена
..2000 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-649-8
Цена 6.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.