EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Румяна Каракостова

Книги на Румяна Каракостова:

Изданието обхваща процеси в дейността на 11 държавни и 50 частни трупи за опера, балет, оперета и мюзикъл в София, Стара Загора, ...

Издадена
..2005 г.
Формат 70X100/16
Страници
444
Мека корица
ISBN  954-322-012-3
Цена 6.20 лв.


Изданието представя в цялостен вид играното на българска музикална сцена от първите и професионални прояви до края на сезон 1996/1997 ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-590-4
Цена 4.00 лв.


Книги под печат
 

 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.