EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Петър Чолаков
Петър Чолаков е главен асистент по политически конфликти в секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ на Института за изследване на обществата и знанието – БАН, хоноруван лектор/асистент в СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС. Роден е през 1978 г. в София, където завършва НГДЕК „Константин-Кирил Философ“. Магистър по политология – външна политика и национална сигурност (СУ „Св. Климент Охридски“, 2002 г.); магистър по политическа философия – идеята за толерантността (University of York, Великобритания, 2003 г., стипендиант на Chevening/OSI); доктор по политология (СУ „Св. Климент Охридски“, 2009 г.). Специализира „Британска вътрешна политика“ в London School of Economics (2003 г., Hansard/Chevening Scholar). Работи като стажант в BBC, Westminster Political Research Unit, Лондон (2003 г.) и като стажант-юрист в „Action against Discrimination“ Unit, DG Employment, the European Commission (2009 – 2010). Д-р Чолаков е автор на редица научни статии, публицистика и преводи. Освен в областта на историята на политическата мисъл научните му интереси са в сферата на анализа на етнополитическите конфликти и политическите институции в България и ЕС.

Книги на Петър Чолаков:

Сборникът е посветен на 200-годишнината на Харковския университет в Украйна и на неговия основател и патрон Василий Назарович Каразин (1773...

Издадена
..2005 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-322-053-0
Цена 6.00 лв.Настоящата монография е единственото цялостно изследване, в което са локализирани и анализирани взаимовръзките между три проблемни сфери в историята на ...

Издадена
11.10.2013 г.
Формат X
Страници
252
Мека корица
ISBN  978-954-322-634-4
Цена 9.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.