EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Людмила Дончева-Петкова
Професор, доктор на историческите науки в Националния археологически институт с музей при БАН. Тя е един от най-добрите изследователи на Ранното българско средновековие, учен с международна известност. Повече от 35 години проучва района на западната крепостна стена на първата българска столица Плиска, където освен крепостните съоръжения разкрива комплекси от сгради, стъкларски пещи, пещи за топене на желязо, разнообразни битови предмети, много керамика. В Плиска открива и забележителния троен кръст - два златни и един дървен, поставени един в друг. Този паметник заема вече достойно място между най-известните произведения на византийското изкуство. През 1997-2001 г. Л. Дончева-Петкова ръководи българо-германската експедиция в Плиска, която проучва Външния град в района на р. Асар дере. През последните години разкрива нов комплекс от сгради край западната крепостна стена.
Години наред изследва ранносредновековни паметници в Добруджа - ранновизантийска крепост, селище от Първото българско царство и два печенежки некропола в района на с. Одърци, Добричко, ръководи и участва в проучването на най-големия биритуален некропол при с. Топола, Каварненско, разкрива най-ранния прабългарски некропол при гр. Балчик. Участвала е в разкопки на известното Деснобрежно Цимлянско градище в Русия.
Автор е на над 150 научни труда, от които 8 монографии. Новата й книга „Средновековни кръстове-енколпиони от България" е резултат на повече от 30-годишни издирвания и изследвания на нагръдните кръстове. В нея е събран богат и разнообразен материал, датиран предимно въз основа на открити при разкопки паметници или на аналогии с паметници на византийското изкуство.

Книги на Людмила Дончева-Петкова:


Върху средновековното селище в м. Калето при с. Одърци, Добричко (публикувано в том 1), през 30-те години на ХI в. ...

Издадена
..2005 г.
Формат 60X84/8
Страници
476
Мека корица
ISBN  954-430-911-Х
Цена 9.00 лв.


Средновековното селище върху византийската крепост в м. Калето до с. Одърци, Добричко, е от времето на Първото българско царство и ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-467-3
Цена 12.00 лв.


Книги под печат
 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.