EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Красимира Байчинска

Книги на Красимира Байчинска:


Тази книга представлява опит за психологическо изследване на съвременните български юноши през призмата на три фундаментални характеристики:
1) статус ...

Издадена
..2009 г.
Формат 60X84
Страници
376
Мека корица
ISBN  978-954-322-256-8
Цена 8.00 лв.


Книги под печат
 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.