EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Трайко Алчев

Книги на Трайко Алчев:


В книгата се прави съпоставка между природните и производствените цикли, като се дава методика за прогнозиране на общественото производство и ...

Издадена
..1997 г.
Формат 60X84/16
Страници
156
Мека корица
ISBN  954-430-515-7
Цена 1.90 лв.


Книги под печат
 

 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.