EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Николай Аретов
Професор д.ф.н Николай Аретов е един от най-изтъкнатите изследователи на българската култура от ново и най-ново време. Автор е на множество изследвания, между които „Димитър и Рахил Душанови“ (1988), „Преводната белетристика от първата половина на ХIХ в. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията“ (1990), „Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления“ (1994, 2007), „Българското възраждане и Европа“ (1995, 2001), „Васил Попович. Живот и творчество“ (2000), „Национална митология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVІІІ и ХІХ век“ (2006), „Българска литература. ХVІІІ – ХІХ век. Един опит за история“ [с Н. Чернокожев] (2006), „Българската литература от епохата на националното възраждане“ (2009), „Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене“ (2011).

Книги на Николай Аретов:


Опозицията „Свое – Чуждо“ и нейните варианти представлява основният механизъм за разграничаване на индивидите и общностите в екзистенциално, културно, етническо и ...

Издадена
..2008 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-251-3
Цена 4.50 лв.Настоящият сборник включва текстове на изявени учени от България и чужбина, посветени на теми, близки до изследователските интереси на проф. ...

Издадена
18.01.2017 г.
Формат X
Страници
566
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-870-6
Цена 17.00 лв.


Книги под печат
 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.