EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Вера Мутафчиева
Акад. Вера Мутафчиева, доктор на историческите науки, учен, писател и публицист.Творческият й път започва от 1952 г. със студии и монографии за историята на България в османската епоха. Автор е на десетки изследователски студии по османистика, балканистика, на монографии и на множество публицистични материали. Има над 35 белетристични книги.

Книги на Вера Мутафчиева:


Книгата е тридесетгодишен период на хаос, който въвежда Османската империя в нейната мъчителна и дълготрайна криза. Задачата и приносът на ...

Издадена
..1993 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-127-5
Цена 2.00 лв.


Книгата съдържа документи за развитието на българската историческа наука през периода 1944- 1950 г., повечето от които се публикуват и коментират ...

Издадена
..1995 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  954-430-247-6
Цена 3.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.