EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Мартин Хайдегер

Книги на Мартин Хайдегер:


Книгата има за цел, а отчасти и за постигнат резултат, преориентацията на философското мислене на XX век. В нея съществуването ...

Издадена
..2005 г.
Формат 70X100/16
Страници
370
Твърда корица 
ISBN  954-430-493-2
Цена 24.00 лв.


Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.