EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Екатерина Самева

Книги на Екатерина Самева:

Гъбите в България, том 3, включва таксономичната разработка на разред Sphaeropsidales (клас Coelomycetes), чиито представители са известни в литературата като „...

Издадена
..1997 г.
Формат 70X100/16
Страници
335
Мека корица
ISBN  954-430-395-2
Цена 15.60 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.