EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Димитър Цацов

Книги на Димитър Цацов:


Монографията е посветена на онтологико-гносеологическите самобитни специфики на българската философска история, която, "центрирана" чрез идеите на Димитър Михалчев, е същностно ...

Издадена
..2004 г.
Формат 60X84/16
Страници
296
Мека корица
ISBN  954-430-918-7
Цена 4.00 лв.Смисловият център на сборника, посветен на 60-годишнината на чл.-кор. Васил Проданов, е бъдещето на философията. Учените от Института за философски ...

Издадена
..2008 г.
Формат 70X100
Страници
290
Мека корица
ISBN  978-954-322-228-5
Цена 4.00 лв.Изследването е продължение на публикуваната вече монография "Основнонаучната философска школа в България. Първата половина на ХХ век" (2006) и ...

Издадена
01.09.2011 г.
Формат X
Страници
206
Мека корица
ISBN  978-854-322-387-9
Цена 6.00 лв.


Настоящият сборник е посветен на 60-годишнината на института за философски изследвания при БАН, основан през 1948 г. Интелектуалната енергия но болшинството ...

Издадена
..2010 г.
Формат 70X100/16
Страници
248
Мека корица
ISBN  978-954-322-283-4
Цена 3.50 лв.Целта на настоящото изследване е да се очертае в общи линии теоретичният, тематичният и проблемният релеф на основнонаучната философска школа ...

Издадена
..2006 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-113-4
Цена 3.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.