EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Иван Слаников

Книги на Иван Слаников:


Човешкото съществуване е свързано с осъзнаване не само на живота, но и на смъртта. Отношението към нея обикновено не е ...

Издадена
..2011 г.
Формат 60X84/16
Страници
372
Мека корица
ISBN  978-954-322-104-2
Цена 4.50 лв.Монографията продължава разсъжденията на автора за Бога (вж. И. Слаников. Бог като понятие и като ценност. С., АИ „Марин Дринов“...

Издадена
..2002 г.
Формат 60X84/16
Страници
152
Мека корица
ISBN  978-954-322-0
Цена 2.50 лв.Монографията разглежда две понятия, които са изпълнени с дълбок смисъл за зрелия в чувствата и в съзнанието си човек. Всеки ...

Издадена
..2002 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-836-9
Цена 3.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.