EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Христо Христов

Книги на Христо Христов:

Най-важната задача на това документално издание е пълно осветляване на различните аспекти на връзките между Русия и българския народ в ...

Издадена
..1987 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  
Цена 2.00 лв.


Най-важната задача на това документално издание е пълно осветляване на различните аспекти на връзките между Русия и българския народ в ...

Издадена
..1987 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  
Цена 2.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.