EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Тодор Ат. Тодоров

Книги на Тодор Ат. Тодоров :


Тази книга няма претенциите за научна дисекция на геолога и неговата очарователна и същевременно достатъчно трудна професия. По-скоро тя се ...

Издадена
..2001 г.
Формат 60X84/16
Страници
128
Мека корица
ISBN  954-430-774-5
Цена 3.00 лв.


Това е първият труд, който представя фолклорната песенна традиция на Източното Старопланиние като словесен и музикален текст в паметта на ...

Издадена
..2007 г.
Формат 60X84
Страници
710
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-064-6
Цена 10.50 лв.Предложеният на вниманието на читателите сборник съдържа доклади, четени на състоялата се на 3 и 4 декември 2001 г. Национална научна конференция в ...

Издадена
..2005 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-322-074-3
Цена 4.00 лв.Трудът е първото цялостно монографично системно-структурно изследване в нашата езиковедска литература за произхода на цял (под)клас думи. Той е второто ...

Издадена
..2002 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-807-5
Цена 7.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.