EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Иван Снегаров

Книги на Иван Снегаров:


По време на осемвековното си съществуване Охридската архиепископия е свързана с почти всички балкански държави. Нейната история е великолепна илюстрация ...

Издадена
..1995 г.
Формат 60X90/16
Страници
370
Твърда корица 
ISBN  954-430-344-8
Цена 4.00 лв.Авторът проследява състоянието на Охридската архиепископия по време но турското робство. Посочени са границите на епархиите, архиепископите и епархалните архиереи. ...

Издадена
..1995 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  954-430-345-6
Цена 4.00 лв.


Книги под печат
 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.