EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Виктор Йоцов

Виктор Йоцов е доктор по икономика и дългогодишен член на изследователския екип на Института за икономически изследвания при Българска академия на науките. Редовен преподавател към катедра „Финанси“ на УНСС. Специализирал e в редица престижни финансови институции, като МВФ, Световната банка, централните банки на Великобритания, Швейцария, Холандия и Япония. Автор и съавтор на 4 монографии и множество статии и студии в областта на макроикономическото управление с акцент върху развитието на банковата и финансовата политика. Участвал е с доклади и презентации на семинари и конференции в Европейската комисия, в Европейската централна банка и др. По време на предприсъединителния процес е член на Работна група 11 „Икономически и валутен съюз“. Бил е директор на Дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ и и.д. главен икономист на БНБ. В периода 2003–2010 г. е представител на България в Международния валутен фонд и съветник на изпълнителния директор на МВФ. Научните му интереси са в областта на паричната теория и политика, международните финанси и финансовите кризи.

От същия автор:
Икономически потенциал на отрасловите и подотраслови производствени структури. В съавт. с А. Ковачев и В. Григорова. София: Академично издателство „Марин Дринов“, 1994.
Паричният съвет в България (Началото и по-нататък). В съавт. с Г. Минасян и М. Ненова. София: ГорексПрес, 1998.

Книги на Виктор Йоцов:

В книгата се анализират и прогнозират отраслите и подотраслите на националнотго производство. Дадените системно-структурни характеристики са надеждни и устойчиви, защото ...

Издадена
..1994 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-294-8
Цена 1.00 лв.
Видовете финансови кризи са взаимосвързани помежду си. Банковата криза води до поява на валутна криза, а валутната криза е ...

Издадена
14.01.2015 г.
Формат X
Страници
151
Мека корица
ISBN  978-954-322-800-3
Цена 9.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.