EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Симеон Ванев

Книги на Симеон Ванев:


Справочникът е първи опит да се предложи на многобройните специалисти у нас информация за съдържанието на термините, употребявани в микологията. ...

Издадена
..1996 г.
Формат 60X90/16
Страници
256
Мека корица
ISBN  954-430-459-2
Цена 2.90 лв.Книгата е първи опит да се систематизират данните за видовото разнообразие, таксономията, разпространението, екологичните особености и стопанското значение на паразитните ...

Издадена
..1995 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-317-0
Цена 1.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.