EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Ружа Нейкова

Книги на Ружа Нейкова:


В монографията се разглежда любопитната тема за шаманството, която все още е проблемна в българската наука. Проблемна, понеже без убедителни ...

Издадена
..2006 г.
Формат 70X100/16
Страници
242
Мека корица
ISBN  978-954-322-076-2
Цена 6.20 лв.


Това е първият труд, който представя фолклорната песенна традиция на Източното Старопланиние като словесен и музикален текст в паметта на ...

Издадена
..2007 г.
Формат 60X84
Страници
710
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-064-6
Цена 10.50 лв.


В "Огън и музика" за първи път се публикуват резултатите от почти 25 годишното изследване на живото нестинарство и в България ...

Издадена
..2000 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-731-1
Цена 12.80 лв.
Тази книга представя първото етноложко съпоставително изследване на Балкано-Кавказкото пространство и Поволжието. То извежда сродни духовни и материални равнища ...

Издадена
09.03.2016 г.
Формат X
Страници
520
Мека корица
ISBN  978-954-322-824-9
Цена 18.00 лв.


Книги под печат
 

 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.