EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Георги Ковачев

Книги на Георги Ковачев:

Това е най-обемистото изследване от този род – събрани и обяснени са почти 28 000 местни имена от Кюстендилския край, от които около 4000 ...

Издадена
..2008 г.
Формат 70X100/16
Страници
182
Мека корица
ISBN  978-954-322-274-2
Цена 3.00 лв.


Във втория том на речника „Местните имена в Кюстендилско“ са включени над 4000 местни имена от Кюстендилския регион заедно със съответната ...

Издадена
25.06.2013 г.
Формат 167X237
Страници
180
Мека корица
ISBN  978-954-322-574-3
Цена 6.00 лв.


Книги под печат
 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.