EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Татяна Коцева

Книги на Татяна Коцева:

Темата за интимните отношения на младите хора е многоаспектна – тя обхваща нагласата и отношенията на хората към секса, сексуалността, любовта, ...

Издадена
..2007 г.
Формат 60X84/16
Страници
164
Мека корица
ISBN  978-954-322-172-1
Цена 2.50 лв.



Главният акцент в изследването е поставен върху взаимовръзката между демографските промени в България след 1990 г. и трансформациите в системата ...

Издадена
27.11.2014 г.
Формат X
Страници
173
Мека корица
ISBN  978-954-322-792-1
Цена 3.50 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.