EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Нонка Богомилова

Книги на Нонка Богомилова:


Изследването на ст.н.с. ІІ ст. д-р Нонка Богомилова поставя пред „обектива“ на категорията жизненост основни елементи от духовната и социалнополитическата ...

Издадена
..2006 г.
Формат 60X84/16
Страници
212
Мека корица
ISBN  954-322-017-4
Цена 3.00 лв.В монографията е реконструиран този културно-теоретичен облик на понятието „религия“, който се формира от ключови фигури на философи и ...

Издадена
14.10.2011 г.
Формат 60X84/16
Страници
366
Мека корица
ISBN  978-954-322-339-8
Цена 5.00 лв.Изследването анализира същностни и феноменални измерения на културното битие на религията. Направените изводи са опит да се даде академичен отговор ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-632-3
Цена 3.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.