EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Имануел Кант
Имануел Кант (1724-1804)е немски учен и философ, поставил началото на немския класически идеализъм. Основната му философска доктрина е трансценденталният идеализъм.
През 1781 г. излиза от печат фундаменталният му философски труд „Критика на чистия разум“, а по-късно – „Критика на практическия разум“ (1788) и „Критика на способността за съждение“ (1790). В тях развива концепциите, свързани с трансценденталната теория на познанието, етиката, естетиката, целесъобразността в природата и др. С идеите си Кант спомага за развитието не само на философското, но и на социалното и хуманитарното знание. Всяка година по света излизат множество публикации, свързани с тази философска система.

Книги на Имануел Кант:


В "Към вечният мир" Кант за първи път в историята на човешката мисъл разглежда идеята за вечния мир като философска ...

Издадена
..1993 г.
Формат 60X84/16
Страници
80
Мека корица
ISBN  954-430-209-3
Цена 1.90 лв.След Критиката на чистия разум, излязла в 1781 г.. Критиката на способността за съждение е единственото съчинение, което е занимавало Кант ...

Издадена
..1993 г.
Формат 60X84/16
Страници
432
Твърда корица 
ISBN  954-430-208-5
Цена 7.60 лв.Критиката на практическия разум е не само във формално отношение последната редакция на предварителното изследване на принципите на Метафизиката на ...

Издадена
14.12.2018 г.
Формат X
Страници
238
Мека корица
ISBN  978-954-322-955-0
Цена 12.00 лв.„Критика на чистия разум“ според самия Кант e трактат върху метода. Революцията в начина на мислене, която Кант извършва във ...

Издадена
20.01.2018 г.
Формат X
Страници
736
Мека корица
ISBN  978-954-322-692-4
Цена 15.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.