EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Славка Драганова

Книги на Славка Драганова:


Изследването има за първоначална отправна точка причисляването на Кюстендилска каза към Дунавския вилает през 1864. Казата е обхващала 180 села с ...

Издадена
..1996 г.
Формат 60X84/16
Страници
266
Мека корица
ISBN  954-430-425-8
Цена 1.00 лв.В книгата се съдържат всички налични османски регистри за овцете от средата на 19 век до Освобождението, съхранявани в Ориенталския отдел ...

Издадена
..1993 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-099-6
Цена 1.90 лв.


Книги под печат
 

 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.