EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Анатол Анчев
Анатол Анчев завършва българска филология в Софийския университет "св. Климент Охридски". Професор е в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей. Доктор е на филологическите науки. В публикуваните през последните години свои научни изследвания прилага аналитичнопсихологическия подход при анализиране на българската традиционна култура.

Книги на Анатол Анчев:


Поредният том представя различни аспекти на традиционната и съвременната култура в етноложка перспектива. Анализират се методологически въпроси, свързани с динамиката ...

Издадена
10.02.2014 г.
Формат X
Страници
488
Мека корица
ISBN  978-954-322-685-6
Цена 17.00 лв.


Книгата е резултат от системните проучвания на авторите й върху народоведската дейност на видния български учен проф. Михаил Арнаудов. В ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-618-8
Цена 4.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.