EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Борислав Йотов

Книги на Борислав Йотов:


За първи път в монографична форма са разработени проблемите на международноправното сътрудничество в борбата с тероризма. Анализирани са приетите на ...

Издадена
..1995 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  
Цена 1.90 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.