EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Любомир Венков

Книги на Любомир Венков:


В тази книга са обобщени и анализирани повече от данните за множествените форми на ензимите, които са публикувани през последните ...

Издадена
..1980 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  
Цена 0.70 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.