EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Петко Вълчев

Книги на Петко Вълчев:


В първата част на монографията се проследяват проучванията за картофите от откриването им до наши дни. Обсъждат се спорни въпроси, ...

Издадена
06.07.2011 г.
Формат 70X100/16
Страници
430
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-411-1
Цена 13.90 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.