EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Ваня Матеева
Доцeнт д-р Ваня Матеева работи в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, секция „Сравнителни фолклористични изследвания“. Автор е на студии, статии и монографията „Гагаузите – още един поглед“, С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 2006. Нейните изследвания са върху социокултурното битие на различни общности в и извън България. Научноприложната £ работа е в областта на опазване, дигитализация, съхраняване в архив и експониране на нематериалното културно наследство.

Книги на Ваня Матеева:


Книгата е нова стъпка в опознаването на гагаузите като етнокултурна общност. Авторката обобщава и критично анализира голяма част от написаното ...

Издадена
..2006 г.
Формат 60X84/16
Страници
208
Мека корица
ISBN  978-954-430-990-9
Цена 3.50 лв.Монографията представлява първо разгърнато системно изследване върху общността на незрящите в България. Представени и анализирани са актуалните проблеми, потребностите, трудностите ...

Издадена
12.05.2014 г.
Формат X
Страници
323
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-683-2
Цена 8.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.