EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Маргарита Василева

Книги на Маргарита Василева:


В монографията се проследява сложния житейски път и разностранна дейност на Димитър Маринов, оставил трайни следи в нашия обществено- политически ...

Издадена
..1996 г.
Формат 60X84/16
Страници
216
Мека корица
ISBN  954-430-421-5
Цена 2.90 лв.Томът под общото съставителско заглавие " Македония. Пътеписи" включва както най-известните пътеписни трудове на Васил Кънчов, така и по-ранните кратки ...

Издадена
..2000 г.
Формат 70X100/16
Страници
552
Твърда корица 
ISBN  954-430-560-2
Цена 10.00 лв.Сборникът е съставен изцяло от архивни материали. Те са подбрани с оглед на компактната етноложка информация за традиционната култура на ...

Издадена
..2010 г.
Формат 70X100/16
Страници
542
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-195-0
Цена 7.00 лв.В сборника са включени 272 подбрани материала, които очертават появата на нови явления и форми в народната култура, породени от изменилите ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  954-430-490-8
Цена 6.50 лв.Сборникът представлява непосредствено продължение на публикувания вече том 2 от настоящата документална поредица, озаглавен "Из българския следосвобожденски печат (1878 - 1900)". ...

Издадена
..2002 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  954-430-785-0
Цена 12.00 лв.This book devoted to the major holidays of Christmas and New Year in the traditional calendar of the Bulgarian people ...

Издадена
..1999 г.
Формат 60X84/16
Страници
76
Мека корица
ISBN  954-430-584-Х
Цена 2.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.