EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Мишел Тропер

Книги на Мишел Тропер:


В книгата си видният френски юрист Мишел Тропер разглежда методологията на правната наука, теорията на кунституционното право, като и някои ...

Издадена
..1998 г.
Формат 60X90/16
Страници
328
Мека корица
ISBN  954-430-487-8
Цена 4.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.