EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Франьо Туджман

Книги на Франьо Туджман:


Предложената книга на Фр. Туджман съдържа подбрани негови съчинения, които го характеризират едновременно като сериозен учен обществовед и политически деец. ...

Издадена
..1997 г.
Формат 60X84/16
Страници
498
Мека корица
ISBN  954-430-510-6
Цена 2.90 лв.


Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.