EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Данаил Петров

Книги на Данаил Петров:

Посветен е на хирургичните заболявания на хранопровода и диафрагмата. На съвременно ниво са представени честотата, етиопатогенезата, клиничната картина, параклиничните изследвания ...

Издадена
..2009 г.
Формат 60X84
Страници
138
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-269-8
Цена 22.00 лв.Разгледани са образните и инвазивните методи за диагностика. Представени са патогенезата, епидемио­логията, клиниката, диагностиката и хирургич­ното лечение при ...

Издадена
..2011 г.
Формат X
Страници
348
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-429-6
Цена 58.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.