EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Александър Милчев

Книги на Александър Милчев:

Книгата е съставена от проф. дхн Александър Милчев и проф. дхн Стоян Стоянов от Института по Физикохимия на БАН и ...

Издадена
15.12.2011 г.
Формат 60Xх84/16
Страници
292
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-472-2
Цена 3.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.