EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Илона Томова
Доц. д-р Илона Томова е завършила философия и социология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1978 г. Там защитава и докторската си дисертация (1984). Специализирала е в Института по културна антропология „Макс Планк“ – Хале, Йейлския университет, Института за академични изследвания „Колегиум Будапещ“, Института за култура – Есен, и Монреалския университет. Председател е на Научния съвет на Института за изследване на населението и човека при БАН. От септември 1990 г. до януари 1997 г. е главен експерт по етническите и религиозните въпроси в Канцеларията на президента на Република България. От март 1997 г. до март 2009 г. е старши научен сътрудник и заместник-директор (2004–2007) в Института по социология при БАН. Има 3 монографии и 47 научни студии и статии, 16 от които са публикувани в чуждестранни научни издания (в Германия, Великобритания, Канада, САЩ, Испания, Италия, Швейцария, Естония, Унгария, Русия). Участва като ръководител или член на екипа при провеждането на над 40 социологически изследвания и проекти, 12 от които международни.

Книги на Илона Томова:

В книгата са представени резултатите от международното сравнително изследване на здравния статус и достъпа на ромите до здравеопазване, проведено в ...

Издадена
02.11.2011 г.
Формат 60X84/16
Страници
340
Мека корица
ISBN  978-954-322-437-1
Цена 6.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.