EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Наталия Рашкова
Етномузиколог, доктор по изкуствознание, доцент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН; университетски преподавател по етномузикология и музикална фолклористика. Работила е като ръководител и участник в 22 изследователски проекта в областта на етномузикологията, антропологичните музиколожки изследвания, проучването на локалните етнокултурни и музикални традиции, културната идентичност, колективната памет, миграционните процеси, българските общности зад граница, етноложкото изследване на града, интеркултурните взаимодействия. Има дългогодишен опит в теренни етноложки проучвания в България, Унгария, Словакия, Турция. Публикувала е над 120 научни студии и статии у нас и в чужбина.

Книги на Наталия Рашкова:


Изданието е том от най-престижната поредица за публикуване на материали от българското фолклорно наследство „Сборник за народни умотворения и народопис” ...

Издадена
.01.2012 г.
Формат 60X84/8
Страници
1302
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-036-6
Цена 38.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.