EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Мари Врина-Николов

Книги на Мари Врина-Николов:

Сборникът поднася на научната общественост разработките, пред¬ставени на международната конференция, проведена в Пловдив от 15 до 17 септември 2000 г. С тази ...

Издадена
..2002 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-8712-5-6
Цена 6.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.