EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Светослав К. Иванов

Книги на Светослав К. Иванов:


Книгата съдържа събрани и представени в систематизиран вид многобройни доказателства е полза на схващането, че значителна част от основните биологични ...

Издадена
..1997 г.
Формат 60X84/16
Страници
162
Мека корица
ISBN  954-430-494-0
Цена 1.90 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.