EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Стоян Чакъров

Книги на Стоян Чакъров:

Поправката на ДНК е ключов процес в молекулярната биология на клетката, наред с процесите на репликация, транскрипция и транслация. Изучаването ...

Издадена
21.09.2011 г.
Формат 60X90/16
Страници
320
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-457-9
Цена 14.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.