EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Петър Шапкарев

Книги на Петър Шапкарев:

В книгата се разглеждат въпроси, свързани с оценка технико-технологическото равнище на наличната техника и на нововъведенията с цел вземане на ...

Издадена
..1995 г.
Формат 60X84/16
Страници
232
Мека корица
ISBN  954-430-369-3
Цена 1.90 лв.


Книгата е посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Иван Стефанов. Обхваната е многостранната му научна, университетска, публицистична, държавническа и ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-621-8
Цена 5.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.