EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Диана Благоева
Диана Благоева завършва славянска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Защитава дисертация в областта на глаголната валентност в българския и полския език. Работи като научен сътрудник в Института за български език при БАН. Занимава се с проблеми от областта на лексикологията, лексикографията, съпоставителното езикознание. Съавтор е на многотомния "Речник на българския език", на "Речник на новите думи и значения в българския език", на първия електронен синонимен речник на българския език. Има научни публикации в различни издания в България, Чехия и Латвия.

Книги на Диана Благоева:

Библиографията е изработена в Секцията за българска лексикология и лексикография към Института за български език при БАН в рамките на ...

Издадена
.01.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
594
Твърда корица 
ISBN  978-322-435-7
Цена 18.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.