EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Вихра Баева
Доц. д-р Вихра Баева работи в секция „Антропология на словесните традиции“ към Института за eтнология и фолклористика с Eтнографски музей към Българска академия на науките. Чела е лекции в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в университетите в Лодз и Палермо. Автор е на монографията „Нишката на живота. Между коланчето за рожба и Богородичния пояс“ (София, 2012), както и на много студии и статии в български и международни издания. Участвала е в научни форуми в България, Полша, Македония, Холандия, Белгия, Хърватия. Пише и научнопопулярни материали в „24 часа“, „Журнал за жената“ и „Списание 8“, участва в радио- и телевизионни предавания. Научните й интереси са в областта на религиозните култури у нас и на Балканите. Като прилага интердисциплинарни методи, Вихра Баева работи по теми като антропология на чудото, локални проучвания, местни култове, символна антропология, словесни традиции и фолклор, антропология на съня и сънуването, антропология на поклонничеството и др.

Книги на Вихра Баева:


Монографията представлява комплексно интердисциплинарно изследване в областта на съвременната религиозна култура. Отправна точка на работата е документирането, проучването и представянето ...

Издадена
01.03.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
294
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-456-2
Цена 17.50 лв.

DOI: 10.7546/9789543224562Издадена
25.04.2013 г.
Формат X
Страници
508
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-563-7
Цена 11.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.