EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Мария Колева
Мария Колева e доктор по най-нова германска история в Института за исторически изследвания при БАН. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност история. През 1986 г. защитава докторска дисертация в Лайпцигския университет, Германия, на тема „Участието на концерна „Круп“ във въоръжаването на фашистка Германия“. Професионалните й интереси са насочени към проучване развитието на Германия и нейната икономическа политика в Югоизточна Европа, в т.ч. и в България, между двете световни войни. Публикувала е изследвания за вътрешната и външната политика на Германия, германската икономическа политика в Югоизточна Европа и монографиите “Collegium Germania 3. Ролята на икономическите отношения с Германия в развитието на България от 1930 г. до наши дни” и “Обречени и спасени. България в антисемитската програма на Третия райх. Изследвания и документи”.

Книги на Мария Колева:


За официалната външна политика на Германия Югоизточна Европа респ. България през 20-те години на 20-ти век не са приоритет. Вътрешни ...

Издадена
.. г.
Формат X
Страници
0На фона на общото икономическо и политическо развитие на Германия в студията са изследвани еволюцията, методите и механизмите на икономическата ...

Издадена
27.02.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
150
Мека корица
ISBN  978-954-322-476-0
Цена 7.50 лв.

DOI: 10.7546/9789543224760

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.