EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Петър Гецов

Петър Гецов е роден през 1950 г. в с. Самоводене, област Велико Търново. Завършва висше образование във ВНВВУ „Г. Бенковски“. Редовен докторант е във ВВИА „Н. Е. Жуковски“ (Москва), където през 1978 г. защитава докторска дисертация.
Във Военнотехническия научноизследователски институт към Министерството на отбраната се занимава с разработване и модернизация на военни изделия.
През 1985 г. постъпва в ЦЛКИ–БАН. Ръководи секция „Аерокосмически системи за управление“ в Института за космически изследвания и технологии при БАН, чийто директор е сега. Главен инженер е на програмата на втория български космонавт. Под негово ръководство е създаден психофизиологичният изследователски комплекс „Плевен-87“, с който са проведени експерименти на орбиталната станция „Мир“.
От 2002 г. е професор по динамика, балистика и управление на летателните апарати, а през 2012 г. защитава дисертация за доктор на техническите науки по същата специалност.
Издал е 5 учебника, 2 монографии и повече от 160 научни статии и доклади. Чел е лекции в четири университета и висши училища в страната и чужбина.
Има над 65 рационализации, патенти и лицензи, 11 от тях са внедрени и са със значителен икономически ефект.
Проф. П. Гецов е в редколегиите на списанията „Аерокосмически изследвания в България“ и „Дистанционни методи за изследване на Земята от Космоса“. Почетен член е на Руската академия по космонавтика и на New York Academy of Sciences. Председател е на УС на Българското астронавтично дружество.
Награждаван е с много ордени и медали за заслугите си в усвояването на космическото пространство.

Книги на Петър Гецов:


Независимо от голямото разнообразие на съществуващите системи за дистанционно управление на безпилотните самолети, с появата на спътниковите системи за навигация ...

Издадена
04.11.2011 г.
Формат 70X100/16
Страници
202
Мека корица
ISBN  978-594-322-459-3
Цена 5.00 лв.

DOI: 10.7546/9785943224593


В книгата са формулирани целта и задачите, свързани със създаването на концепция за комплексен подход при дистанционното изследване на Земята ...

Издадена
13.10.2014 г.
Формат X
Страници
231
Мека корица
ISBN  978-954-322-745-7
Цена 12.00 лв.


Книги под печат
 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.