EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Чавдар Ангелов

Книги на Чавдар Ангелов:


Проф. д-р арх. Чавдар Ангелов, автор на многобройни ценни публикации, в този труд разглежда, и то за пръв път, последователно ...

Издадена
15.12.2011 г.
Формат 60X84/16
Страници
250
Мека корица
ISBN  978-954-322-460-9
Цена 4.50 лв.Предлаганият втори том на труда „Сградостроителството в България“ разглежда строителството на сгради и строителната техника през периода 1945–1989 г. Отбелязани са ...

Издадена
02.03.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
196
Мека корица
ISBN  978-954-322-492-0
Цена 4.00 лв.

DOI: 10.7546/9789543224609/2


Предлаганият справочник има за цел да запознае читателите със състоянието на системата от зависими (несамоуправляващи се) страни, наричана още световна ...

Издадена
18.03.2013 г.
Формат X
Страници
200
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-558-3
Цена 12.00 лв.Обществените сгради от периода 1878–1940 са добре проучени и за тях има публикации в научни издания, енциклопедии, справочници, пътеводители, в ...

Издадена
19.10.2016 г.
Формат X
Страници
144
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-867-6
Цена 25.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.