EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Стефан Христов
Чл.-кор. д.т.н. Стефан Христов Христов завършва Техническия университет (тогава ВМЕИ) в София, специалност „Технология на машиностроенето“ през 1962 г. и постъпва в Русенската корабостроителница (бившия ККЗ „Иван Димитров“), където работи като инженер технолог, старши технолог и началник на отдел „Заваряване“.
След 1978 година той е последователно асистент, старши асистент; главен асистент и доцент в Русенския университет „Ангел Кънчев“ (бившия ВИММЕСС), както и заместник декан на Машинно-технологичния факултет. През 1986–1987 г. е доцент и декан на Машинно-технологичния факултет на филиала на Техническия университет в Пловдив. От 1988 г. е доцент и професор в Института по металознание, съоръжения и технологи и „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика (ИМСТЦХА), бившия Институт по металознание при БАН. През 1974 г. защитава научно-образователната степен „доктор“ (тогава к.т.н.), а през 1996 г. – научната степен „доктор на техническите науки“. През 2004 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките.
Чл.-кор. д.т.н. Стефан Христов работи и твори в областта на заваръчната наука и практика. Има над 250 публикации в наши и чуждестранни издания, както и две монографии. Притежава 9 авторски свидетелства. Ръководил е и е участвал в над 100 научни и научно-приложни проекта, от които 11 по международни програми.
Член е на Научния съвет на ИМСТЦХА, председател е на Управителния съвет и член на Изпълнителното бюро на Българския център за квалификация по заваряване, член е на Националния съвет на Българския съюз по заваряване, експерт е в редица организации. Той е един от редакторите на международното списание Journal of Materials Science and Technology още от неговото създаване. Награждаван е с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента, златен медал от Световната изложба на младите изобретатели „EXPO – 91“, както и с редица други награди.

Книги на Стефан Христов:


Монографията представлява теоретико-експериментално изследване на заваръчните деформации, напрежения и премествания. В нея са разгледани видовете заваръчни деформации, напрежения и премествания, ...

Издадена
22.12.2011 г.
Формат 60X84/16
Страници
256
Мека корица
ISBN  978-954-322-413-5
Цена 8.00 лв.На проблема за появата и развитието на студените заваръчни пукнатини са посветени много трудове на учени и изследователи от цял ...

Издадена
27.08.2013 г.
Формат X
Страници
248
Мека корица
ISBN  978-954-322-608-5
Цена 21.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.